Gün

Saat

Dakika

Saniye
ANA KONULAR
 • Yeni ve Yeniden Önem Kazanan Antibiyotikler, Yeni Beta-Laktamaz İnhibitörlü Kombinasyonlar
 • Klinik Sınır Değer Nasıl Belirlenir?
 • Antibiyotik Duyarlılık Testleri: Uygulamadan - Yorumlu Sonuç Raporuna
 • Antibiyotik Duyarlılık Testlerinde Yeni Yaklaşımlar ve Yöntemler
 • Antibiyotik Direnç Mekanizmalarının Fenotipik/Genotipik Saptanması Neden Önemli?
 • Sık rastlanan Gram Pozitif ve Gram Negatif Bakterilerde Antibiyotik Duyarlılık Testleri ve Klinik Yansımaları (Olgularla)
 • Hızlı Antibiyotik Duyarlılık Testleri, Klinik ve Epidemiyolojik Önemleri
 • Ender Rastlanan ve Güç Üreyen Bakterilerde Antibiyotik Duyarlılık Testleri (Olgularla)
 • Antibiyotik Duyarlılık Testlerinde Karşılaşılan Güçlükler ve Kritik Konular
 • Anaerop Bakterilerde Antibiyotik Direnci, Antibiyotik Duyarlılık Testleri ve Klinik Yansımaları
 • Mantarlarda Antifungal Direnci, Antibiyotik Duyarlılık Testleri ve Klinik Yansımaları
 • Mycobacterium tuberculosis: Direnç ve Hızlı Duyarlılık Test Yöntemleri
 • Antibiyotik Duyarlılık Testlerinde Kalite Kontrol Uygulamaları
 • Antimikrobiyal Yönetim
 • Antibiyotik Direnç Sürveyansı